اولین داوطلب دریافت واکسن کرونای ایرانی

اولین بانوی ایرانی که تست واکسن بر وی انجام خواهد شد دختر مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام است.دومین تست واکسن هم بر روی یکی از مدیران ارشد مجموعه ستاد اجرایی انجام خواهد شد.