مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع:
اولویت های اصلی ما، حفظ کرامت انسانی کارکنان است

دکتر محمدی مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در ادامه برنامه دیدارهای هفتگی در سایت گفت: از اولویت های اصلی ما، حفظ کرامت انسانی کارکنان است.

به گزارش” آوای صنعت ”، به مناسبت فرا رسیدن هفته تعاون، دکتر علی محمدی مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع، با جمعی از اعضای شورای کارگری فولاد ارفع، به دیدار و گفتگو پرداخت.

در ابتدای این دیدار اعضای شورای کارگری، ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ایشان قرار داده شده؛ به بیان خواسته ها و درخواست های خود پرداختند.

در ادامه این دیدار دکتر علی محمدی مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در سخنانی رسیدگی به امور رفاهی و مسائل معیشتی کارکنان را یکی از اولویت های اصلی خود در شرکت فولاد ارفع برشمرد و افزود: می بایست با انجام برنامه ریزی های دقیق، سطح رفاه و معیشت کارکنان را افزایش دهیم که این امر خود تاثیر مستقیمی بر میزان انگیزه کاری و در نتیجه افزایش تولید و بهره وری در شرکت دارد.

کارکنان نباید دغدغه مسائل درمانی و معیشتی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی در جامعه و دستور خود مبنی بر افزایش سقف تعهدات بیمه های تکمیلی کارکنان، عنوان نمود: تمامی سعی و تلاش بنده و همکارانم در معاونت سرمایه های انسانی بر این اصل استوار است که اقداماتی را صورت دهیم که کارکنان، دغدغه هزینه های درمانی و مسائل معیشتی را نداشته باشند.

وی افزود: توجه به خانواده های کارکنان نیز باید یکی از اولویت های واحد سرمایه های انسانی شرکت باشد.

ایشان در سخنانی به جایگاه و اهمیت رضایتمندی خانواده های کارکنان از شغل همکاران شاغل در شرکت، اظهار داشت: امیداوریم با پایان یافتن همه گیری ویروس منحوس کرونا در کشور، برنامه های مناسبی از جمله برگزاری جشن های مذهبی و سایر برنامه های رفاهی برای خانواده کارکنان در سطح شرکت و برای تمامی پیمانکاران اجرایی نمائیم.

دکتر محمدی در پایان این نشست، دستوراتی را در راستای درخواست های اعضای شورای کارگری و همچنین بهبود شرایط کارکنان، صادر نمود.

منبع:روابط عمومی شرکت آهن و فولاد ارفع