اهدای لوح تقدیر و تندیس زرین رضایت مندی مشتری به گروه صنعتی بارز

لوح تقدیر تندیس رضایت مندی مشتری به گروه صنعتی بارز اهدا شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، اجلاس سراسری مدیریت  مشتری مداری با رویکرد رضایتمندی  مشتری در دوران کرونا و پساکرونا با حضور برخی دستگاه های دولتی و مدیران بخش های خصوصی در روز یکشنبه مورخ 1400/07/11 در مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در خصوص اشاعه فرهنگ شاخص رضایت  مشتری و شکل گیری واحد های تخصصی ارتباط با مشتریان برگزار شد.

گروه صنعتی بارز به عنوان تایرسازی که در حوزه ی ارتباط با مشتریان خود، دارای باشگاه مشتریان و نرم افزار CRM می باشد،  تندیس  زرین این مراسم را دریافت کرد.