انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی و کارورزی مابین چادرملو و دانشگاه امیرکبیر

به منظور گسترش همکاری های آموزشی و تربیت نیروهای جوان تحصیل کرده برای حضورموثر در محیط های صنعتی،  تفاهم نامه برگزاری دوره های کارورزی دلنشجویان، مابین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیر کبیر منعقد گردید.

به گزارش” آوای صنعت ”، در این تفاهم نامه که با هدف ارتقای سطح آموزش و کسب مهارتها و تجربه های تخصصی – ایجاد انگیزه برای دانشجویان در طول تحصیل – آماده سازی دانشجویان برای حضور موثر در واحدهای معدنی و صنعتی – تعمیق یادگیری و بکار گیری مفاهیم آموخته شده – ارتقای توان اشتغالزایی و بهبود موقعیت شغلی پس از فارغ التحصیلی و افزایش قدرت کارآفرینی دانشجویان از طریق کسب تجربه در دنیای واقعی منعقد شده است، دوره های مستمر کارورزی تحت نظارت متخصصان فنی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برگزار می شود .