انتقال انرژی پاک، چگونه می تواند به راه اندازی مجدد اقتصادها کمک کند

پاندمی کرونا شرایط اضطراری بی سابقه ای را در سراسر جهان ایجاد کرده و دولت ها را بر حفاظت از سلامت و ایمنی شهروندان خود متمرکز ساخته است. کشورها  تعطیل و اقدامات مالی و اقتصادی برای جلوگیری از آشفتگی های بیشتر اتخاذ گردیده اند. با نگاهی به آینده ، جهان وظیفه ای مهم را در پیش خواهد داشت تا مردم را به سر کار برگردانده و موتورهای رشد اقتصادی را مجدداً راه اندازی کند.

به گزارش” آوای صنعت ”، در سرتاسر جهان، کشورها با پیش بینی و تامین بسته های محرک اقتصادی، در حال آماده شدن  می باشند. برخی از این طرح ها باعث تقویت  کوتاه مدت اقتصاد و برخی دیگر، زیرساخت ها را برای چند دهه آینده شکل می دهند. تحلیلگران معتقدند که با وارد سازی انرژی پاک به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از برنامه های اقتصادی، دولت ها می توانند شغل و رشد اقتصادی را فراهم آورده و در عین حال اطمینان حاصل کنند که سیستم های انرژی آنها روزآمد و مقاوم تر گردیده و آلایندگی کمتری را به محیط زیست تحمیل خواهد کرد.

محدودیت های جهانی، سفر و حمل و نقل را متوقف کرده و شوک شدیدی را به سیستم های انرژی وارد ساخته است. در نتیجه ، به احتمال زیاد، در سال جاری، انتشار دی اکسید کربن در سراسر جهان کاهش می یابد. اما نباید بابت چنین چیزی خوشحالی کرد. موضوع این است که تولید این گونه گازها را باید به صورت ساختاری کاهش داد. برای تحقق این هدف، ما به انرژی پاک نیاز داریم تا نقش اصلی را در تلاش برای بازیابی ایفا کنیم. این یک فرصت “بین نسلی” است که در آن برنامه ریزی هوشمند اقتصادی می تواند ما را نسبت به قرار دادن جهان در مسیر تحقق تعهدات اقلیمی از جمله توافق پاریس حمایت کند. ما باید ارکان اصلی انتقال انرژی (از جمله بازده انرژی ، انرژی های تجدید پذیر و ذخیره سازی باتری محور)را به اولویت های اصلی ایجاد اشتغال، بهبود زیرساخت های مهم و راهبری نوآوری مبدل سازیم.

برای دستیابی به پیشرفت های مهم در انتقال انرژی پاک ، پژوهشگران آژانس بین المللی انرژی، سه اقدام بهبود بخش را معرفی کرده اند:

1-  برنامه ریزی بلندپروازانه برای اهدافی مثل ایجاد شغل و تغییرات آب و هوا. برای بهبود شرایط اقتصادی، سیاست گذاران باید بین ایجاد شغل و اقدامات اقلیمی، هم افزایی ایجاد کنند. روزآمد سازی سیستم های انرژی می تواند در ایجاد شغل و رشد اقتصادی ( در عین حال محافظت از اقلیم)نقشی بسزا را ایفا کند

2-  رهبری بخش دولتی با سرمایه گذاری درانرژی پاک. تحلیل آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که دولتها (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم) بیش از 70٪ سرمایه گذاری های انرژی جهانی را در دست دارند. در این بحران، اقدامات آنها بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. سیاست گذاری ها می توانند به صورت فعال، سرمایه گذاری های مرتبط با انرژی را در مسیری پایدار تر هدایت کنند.

3-  محوری کردن بازده انرژی ، انرژیهای تجدید پذیر و ذخیره سازی با باتری در فرایند بهبود اقتصادی. برنامه های محرک در این صنایع پویا، باید برای برای حمایت از نیروی کار موجود، ایجاد مشاغل جدید و کاهش تولید گازهای گلخانه ای در اولویت قرار گیرند.

تجربه، اثربخشی واردسازی بازده انرژی در برنامه های محرک را ثابت کرده است. بازده انرژی باعث افزایش رقابت می شود، هزینه انرژی را کاهش می دهد و به سرعت باعث اشتغال زایی می گردد. اقدامات مربوط به بازده انرژی مانند مقاوم سازی ساختمان ها و برنامه های ارتقاء فناوری می تواند از فعالیت هایی که نیروی انسانی زیادی را طلب می کند، در بخش های کلیدی مهمچون ساختمان و ساخت قطعات پشتیبانی کرده و زمینه ساز بازده انرژی از طریق نوآوری و زیرساخت باشد.

انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی باد و خورشید، محور اصلی انتقال انرژی پاک هستند. واضح است که چگونه و در شرایط مناسب، فناوری های جدید کم کربن می توانند به سرعت رشد کرده و به بخشی پویا و خلاقانه از اقتصادهای آینده دار تبدیل شوند. در زمان پیش بینی بسته های محرک ، دولت ها باید مزایای ساختاری را در نظر داشته باشند که انرژی های تجدید پذیر می توانند از نظر توسعه اقتصادی و اشتغال زایی به همراه داشته باشد، ضمن اینکه موجبات کاهش تولید گازهای گلخانه ای و تقویت نوآوری در فن آوری را نیز فراهم می آورند.

برای حمایت از اقدام به موقع در این حوزه ها ، پژوهشگران از وزرا ، روسای سازمان های بین المللی و رهبران صنایع دعوت کرده اند تا دولت ها چگونگی معرفی انرژی پاک به عنوان بخش اصلی برنامه های ملی برای رشد اقتصادی پسا بحران را به بحث و تبادل نظر بگذارند.

ترجمه و بازنویسی/مدیر مسئول
آژانس بین المللی انرژی/ 23 آوریل 2020 www.iea.org