انتصاب جدید در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درحکمی،علی ربانی را به سمت مشاور اجتماعی مدیر عامل و رئیس دبیر خانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

به گزارش ” آوای صنعت ”، در متن حکم بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی آمده است: “نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه های مختلف صنعت پتروشیمی و به استناد نظام نامه ایفای مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، بموجب این حکم  بعنوان مشاور اجتماعی مدیر عامل و رئیس دبیر خانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال ، همکاری کلیه شرکت ها و مجموعه های وابسته و بهره گیری از توانمندی کارشناسان و مدیران مرتبط ، در توسعه، تعمیق و تقویت مبانی مسئولیت اجتماعی و نظارت کلان بر اجرای مفاد نظام نامه ایفای مسئولیت های اجتماعی در صنعت پتروشیمی با هماهنگی مشاور وزیر در امور اجتماعی موفق و پیروز باشید

منبع:نیپنا