انتصاب مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز

به گزارش” آوای صنعت ”،  طی حکمی از سو مهندس چگنی؛ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شركت ملی گاز ايران، “رضا نوشادی” به عنوان « مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران» منصوب شد.