انتصاب رئیس سازمان حراست صنعت نفت

به گزارش” آوای صنعت ”، جواد اوجی، وزیر نفت در حکمی عظیم شیراوند را به‌عنوان رئیس سازمان حراست صنعت نفت منصوب کرد.