انتصاب جدید در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، حمید قاسمی ده‌چشمه با حفظ سمت به عنوان مدیر پروژه شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت منصوب شد.