انتصاب جدید در شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی، رضا مرادی حقیقت را به‌عنوان رئیس بازرسی این شرکت منصوب کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، در متن حکم مسعود کرباسیان، معاون وزیر نفت خطاب به مرادی حقیقت آمده است:

 با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان رئیس بازرسی شرکت ملی نفت ایران منصوب می‌گردید.

 توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.