انتصاب جدید در حراست شرکت ملی گاز ایران

معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران با حکم مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، معاون وزیر نفت در امور گاز طی حکمی، «حسین علیزاده» را به‌عنوان معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.