انتصابی جدید در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مدیر حوزه مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر معرفی شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، مهندس میعاد ایران نژاد از چهره های قدیمی عرصه رسانه و روابط عمومی که پیش از این سمت رییس روابط عمومی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر را برعهده داشت صبح امروز طی حکمی ازسوی مهندس محیاپور به سمت مدیر حوزه مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر منصوب شد.

منبع:روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر