امضای تفاهم‌نامه همکاری پژوهشگاه نفت و دانشگاه صنعتی قوچان

پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی قوچان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش” آوای صنعت ”،   این تفاهم‌نامه با هدف انجام پروژه‌های تحقیقاتی، ساخت و ارزیابی عملکرد کاتالیست‌های نوین صنعت پتروشیمی، همکاری در تعریف و اجرای مشترک پروژه‌های پژوهشی مورد نیاز صنایع نفت و گاز و همکاری در انتقال دانش و فناوری‌های مورد نیاز طرفین و تجاری‌سازی آنها میان جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و علی‌اصغر بهشتی، رئیس دانشگاه صنعتی قوچان امضا شد.

شناسایی، تعریف و هدایت پروژه‌های دانشجویی تحصیلات تکمیلی مورد نیاز صنعت نفت، همکاری در ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی در زمینه‌های مورد نیاز و همکاری پژوهشگاه در تخصیص سهمیه کارآموزی سالانه به دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه از دیگر موضوع‌هایی است که در این تفاهم دنبال می‌شود.

منبع:پژوهشگاه صنعت نفت