اقدام به موقع ذوب آهن اصفهان مانع حادثه انسانی و تجهیزاتی شد

حادثه شعله ور شدن لوله گاز فرایندی ذوب آهن اصفهان در ۲۵ خردادماه سال جاری با اقدام به موقع آتش نشانان این مجتمع عظیم صنعتی و با همکاری آتش نشانی های منطقه ، بدون حادثه انسانی و تجهیزاتی ، به طورکامل مدیریت و کنترل شد. 

به گزارش” آوای صنعت ”، مهرداد تولائیان معاون بهره برداری ذوب آهن در این خصوص گفت : این حادثه بر اثر سوراخ شدن مسیر گاز کک در یکی از مسیرهای فرعی که مورد استفاده نبود شکل گرفت . در واقع ، خوردگی و پارگی لوله مسیر مذکور منجر به نشت گاز شد و با توجه به هیدروژن فعال در گاز کک و همچنین گرمای شدید هوا ، شعله ور گردید . وی با اشاره به اینکه در مسیرهایی که گاز در آن جاری است و مورد استفاده قرار نمی گیرد ، پوسیدگی لوله رایج است ، اظهار داشت : خوشبختانه با اقدامات به موقع ، حادثه انسانی و تجهیزاتی نداشتیم و برای مهار این حادثه ، مسیرهای گاز بسته شده وگاز مهار شده است و به طور کامل این رویداد تحت کنترل است . وی افزود : در خط تولید ذوب آهن اصفهان با مشکل خاصی مواجه نشدیم و بامهار کامل این حادثه ، تولید نیز شرایط عادی خود را دنبال می کند.