افزایش2 درصدی نرخ تختال “فخوز”

ارزش معاملات فولادخوزستان در هفته گذشته به حدود ۵.۰۰۰ میلیارد ریال رسید که این ارزش نسبت به هفته قبل بیش از ۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت فولاد خوزستان در جریان معاملات هفته قبل معاملات ۴ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریالی را ثبت کرد. این ارزش نسبت به هفته قبل بیش از ۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

ارزش معاملات دو هفته اخیر این شرکت که به طور معمول و با توجه به ماهیت فروش سلف یک ماهه، در آمار فروش فروردین ماه شرکت ثبت می گردد به حدود ۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این هفته شاهد عرضه ۲۰.۰۰۰ تن شمش فولاد شرکت بودیم. این عرضه با تقاضای مشابهی مواجه شد و قیمت میانگین هر تن از آن ۱۰۴ میلیون ریال ثبت گردید. این نرخ در مقایسه با هفته اول اسفند ماه در حدود ۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین در هفته قبل شاهد عرضه ۲۲.۰۰۰ تن تختال شرکت بودیم که با تقاضای مشابهی مواجه شد. نرخ متوسط هر تن از این محصول نیز به ۱۳۱ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال رسید.

ارزش معاملات محصول تختال نیز به ۲ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال رسید. نرخ تختال شرکت نسبت به هفته قبل ازآن ۲ درصد افزایش را نشان می دهد.