افزایش 73 درصدی حقوق دولتی وصولی معادن استان تهران در 9 ماهه 99

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان تهران، از افزایش 73 درصدی حقوق دولتی وصولی معادن استان تهران در 9 ماهه امسال و افزایش 12 درصدی استخراج واقعی خبر داد.

به گزارش” آوای صنعت ”، عبدی همچنین افزود: با پیگیری های به عمل آمده درسال جهش تولید، اعتبار پروانه بهره برداری معادن شن و ماسه شهرستان های قدس و شهریار از 3 سال به 5 سال افزایش یافت که این امر با هدف افزایش امنیت سرمایه گذاران در معادن، کاهش هزینه های طراحی بهره برداران و ایجاد اطمینان خاطر به سرمایه گذاران انجام شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: طی تفاهم نامه منعقده بین سازمان صمت و نظام مهندسی معادن استان تهران مقرر شد تا کارشناسی صدور صلاحیت فنی و مالی معادن به سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران واگذار شود.

معاون امورمعادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان تهران اضافه کرد: در این راستا متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند کلیه مدارک و مستندات مربوطه را جهت بررسی ورفع نواقص به سازمان مذکور تحویل نمایند و پس از تایید مدارک توسط نظام مهندسی معدن تهران ، به کمیته ای جهت ارزیابی ارسال می گردد.

عبدی تصریح کرد: با تشکیل این کمیته و ارزیابی مدارک بهره برداران، در صدور صلاحیت فنی ومالی معادن تسریع می شود.