گزارش عملکرد 7 ماهه وزارت صمت
افزایش 63 درصدی گواهی امضای الکترونیکی

در هفت ماهه امسال صدور جواز خدمات فنی و مهندسی افزایش 19.5 درصدی داشت. افزایش 63 درصدی گواهی امضای الکترونیکی و 75 درصدی صدور پروانه‌ بهره برداری نرم افزار از دیگر آمار قابل توجه در گزارش عملکرد هفت ماهه وزار صمت بوده است.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  بر اساس گزارش ارایه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه امسال 15 هزار و 20 جواز تاسیس صنعتی صادر شده که با احتساب 12 هزار و 873 جواز تاسیس صنعتی در مدت مشابه سال 1397، افزایش 16.7 درصدی داشته است.

همچنین میزان اشتغال پیش بینی شده برای این جوازها 349 هزار و 523 نفر بوده که با توجه به پیش بینی اشتغال جوازهای صادره در هفت ماهه 1397 به میزان 304 هزار و 282 نفر، افزایش 14.9 درصدی داشته است.

در زمینه صدور پروانه بهره برداری صنعتی نیز در هفت ماهه امسال 3 هزار و 492 پروانه صادر شد که با در نظر گرفتن پروانه های بهره برداری صنعتی در مدت مشابه پارسال(3 هزار و296 فقره) با افزایش 5.9 درصدی مواجه بوده است.

افزایش 2.5 درصدی گواهی کشف معدنی

از سویی در حوزه معدن و با اهتمامی که وزارت صمت به موضوع اکتشافات جدید دارد، تعداد گواهی‌های کشف صادر شده در هفت ماهه نخست امسال افزایش 2.5 درصدی نیز داشته است. در هفت ماهه امسال 289 فقره گواهی کشف صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 282 فقره بوده است.

شایان ذکر است که هزینه عملیات اکتشافی برای این گواهی‌های کشف نیز افزایش 53.8 درصدی داشته است چراکه این هزینه در هفت ماهه امسال 496.7 میلیارد ریال و در هفت ماهه پارسال 323 میلیارد ریال بوده است.

افزایش 2.7 درصدی صدور پروانه‌ صنفی و 2.8 درصدی کارت بازرگانی

در هفت ماهه امسال 219 هزار و 450 پروانه صنفی و در هفت ماهه مشابه پارسال 213 هزار و 682 فقره پروانه صادر شد که افزایش 2.7 درصدی داشته است.

در حوزه تجارت خارجی نیز در هفت ماهه سال 4 هزار و 278 کارت بازرگانی صادر شد که با توجه به صدور 4 هزار و 163 فقره کارت بازرگانی در مدت مشابه سال گذشته، با افزایش 2.8 درصدی مواجه بودیم.

افزایش 63 درصدی گواهی امضای الکترونیکی و 75 درصدی صدور پروانه‌ بهره برداری نرم افزار

در حوزه تجارت الکترونیک نیز تعداد گواهی‌های امضای الکترونیکی صادره با افزایش 63 درصدی روبه رو بوده است. در هفت ماهه سال 88 هزار و 252 گواهی صادر شد که این رقم در مدت مشابه پارسال 54 هزار و 153 فقره بوده است.

از سوی دیگر در بخش نرم افزار نیز، صدور پروانه‌های بهره برداری با افزایش 75 درصدی و میزان اشتغال پیش بینی شده آن‌ها افزایش 425.5 درصدی داشته است.

بر این اساس در هفت ماهه امسال 14 فقره پروانه بهره برداری نرم افزار به پیش بینی اشتغال یک هزار و 629 نفر و در هفت ماهه ابتدایی سال گذشته 8 فقره به میزان اشتغال 310 نفر صادر شد.

افزایش 19.5 درصدی جواز خدمات فنی و مهندسی

همچنین در هفت ماهه امسال 190 فقره جواز خدمات فنی و مهندسی و در هفت ماهه پسال گذشته 159 فقره جواز صادر شد که با افزایش 19.5 درصدی روبه رو بوده است.

از سوی دیگر تعداد جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی در هفت ماهه اول امسال 10 فقره و در مدت مشابه پارسال 7 فقره بوده که افزایش 42.9 درصدی داشته است.

همچنین در هفت ماهه اول امسال 112 پروانه تحقیق و توسعه و در مدت مشابه سال گذشته 88 پروانه صادر شد و در این حوزه با افزایش 27.3 درصدی روبه رو بودیم.

منبع:وزارت صنعت، معدن و تجارت