افزایش 34 درصدی تعداد شعب بانکی در 14 سال اخیر

در سال های اخیر، دارایی منجمد بانک‌ها رو به افزایش است و شعب بانکی یک نمونه از این دارایی‌ها است که طی 14 سال اخیر 34 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ” آوای صنعت ”، با توجه به افزایش خدمات بانکداری الکترونیک در یک دهه اخیر و کاهش مراجعه مستقیم مردم برای انجام فعالیت‌های بانکی، کاهش شعب بانکی یکی از دغدغه‌های مسئولین شده است. اما آنچه بانک جهانی از تعداد شعب بانکی در ایران از سال 2004 تا 2018 ثبت کرده است نشان‌دهنده تداوم روند افزایشی تعداد شعب بانکی در ایران است.

همان‌طور که نمودار فوق مشخص است از سال 2004 تا 2018، 34 درصد به تعداد شعب بانکی افزوده شده است که این عدد معادل 4817 شعبه جدید است. البته در بعضی از سال‌ها همچون سال های 2009 و 2016 نمودار کاهش شعب را نشان می‌دهد که در ادامه با افزایش شعب، بانک‌ها بازهم به روند قبلی خود بازگشته‌اند.

افزایش شوک‌های اقتصادی بخصوص در یک دهه اخیر بانک‌ها را به سمت افزایش دارایی‌های منجمد همچون شعب بانکی هدایت کرده است. این موضوع باعث کاهش قدرت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات شده است. در کنار آن، بانک‌ها با تجدید ارزیابی در این دارایی‌ها سعی در پنهان کردن خلق پول موهومی خود دارند.