در فروردین رقم خورد
افزایش ۳۶ درصدی تولید شمش آلومینیوم

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی نخستین ماه سال 1400، حدود 36 درصد افزایش یافت.

به گزارش” آوای صنعت ”، 4 شرکت تولیدکننده آلومینیوم در ماه فروردین، 42 هزار و 408 تن شمش تولیدکردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 31 هزار و 280 تن بود.

از این میزان، شرکت های «ایرالکو» 15 هزار و 367 تن، «المهدی» 15 هزار و 96 تن، «سالکو» 8 هزار و 984 تن و «آلومینای ایران» 2 هزار و 961 تن تولید کردند.

تولید 19 هزار تن پودر آلومینا

شرکت آلومینای ایران طی 12 ماهه سال گذشته، 19 هزار و 238 تن پودر آلومینا تولید کرد. میزان تولید مدت مشابه سال 98، حدود 20 هزار و 899 تن بود که 8 درصد کاهش یافت.

افزایش 63 درصدی تولید بوکسیت

همچنین این شرکت طی سال 99، حدود 74 هزار و 237 تن بوکسیت (ماده اولیه تولید پودر آلومینا) تولید کرد که در مقایسه با تولید سال 98 (45 هزار و 619 تن)، 63 درصد افزایش نشان می دهد.

افزایش 60 درصدی تولید شمش در سال 99

میزان تولید شمش آلومینیوم طی 12 ماهه 99، با تولید 446 هزار و 842 تن نسبت به مدت مشابه سال 98 (278 هزار و 318 تن)، حدود 60 درصد رشد یافت.