افزایش ۱۲ درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو در فروردین ۱۴۰۰

میزان تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو طی ماه فروردین 1400، بیش از 12 درصد افزایش یافت.

به گزارش” آوای صنعت ”، 2 شرکت تابعه ایمیدرو (طبس و البرز مرکزی) در ماه فروردین امسال، 52 هزار و 937 تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند. میزان تولید این شرکت ها در مدت مشابه سال 99، حدود 47 هزار و 111 تن بود.

همچنین این شرکت ها طی ماه فروردین، 123 هزار و 772 تن ماده معدنی استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 99 (103 هزار و 80 تن)، 20 درصد رشد نشان می دهد.

میزان ارسال کنسانتره زغال سنگ از سوی شرکت های طبس و البرز مرکزی به شرکت های داخلی طی نخستین ماه امسال نیز 72 هزار و 301 تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 (50 هزار و 506 تن)، 43 درصد رشد نشان می دهد.

منبع:ایمیدرو