افزایش قیمت شمش صادراتی و میلگرد داخلی “فخاس”

شمش صادراتی نیز ۲ درصد افزایش قیمت و میلگرد داخلی نیز یک درصد افزایش قیمت را در فروردین ماه داشته اند.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت فولاد خراسان بر اساس گزارش عملکرد ماهیانه شرکت در فروردین ماه، موفق به ثبت یک فروش جالب توجه شده و درآمد عملیاتی ۹ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریالی را محقق کرده و به این ترتیب، این شرکت برای دومین ماه پیاپی فروش بیش از ۹۱۱ میلیارد تومان را محقق کرده است.

فروش های میانگین ماه های قبل از آن کمتر از ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است.

نرخ فروش محصولات شرکت در این ماه با افزایش مواجه بوده اند و همان گونه که در جدول نیز مشاهده می شود، نرخ شمش فولاد داخلی با ۳ درصد افزایش به بیش از ۱۰۵ میلیون ریال در هر تن رسیده که با توجه به نرخ های ثبت شده در بورس کالا، انتظار می رود که در اردیبهشت ماه نیز شاهد ادامه روند افزایشی نرخ شمش و میلگرد به عنوان دو محصول اصلی شرکت باشیم.

شمش صادراتی نیز ۲ درصد افزایش قیمت و میلگرد داخلی نیز یک درصد افزایش قیمت را در فروردین ماه داشته اند.

در روند فروش ۶ ماه اخیر شرکت فولاد خراسان ارائه شده که دو ماه فروردین و اسفند، رکورددار فروش های ماهیانه شرکت است.