افزایش ظرفیت تولید از برنامه های مهم «ارفع»

شرکت آهن و فولاد ارفع در گزارش تفسیری اعلام داشت، از اهداف مهم شرکت اهتمام برای پیشبرد برنامه های توسعه ای شرکت تا بیش از ٢برابر ظرفیت فعلی و در ٢فاز مجزا که فاز اول ان افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی و شمش فولادی زیرسقف تا عبور از ١میلیون تن شمش با عنوان استراتژی میان مدت توسعه که در سال ١٣٩٨ برنامه های اجرایی آن اغاز شده است.

به گزارش” آوای صنعت ”، فاز دوم، افزایش ظرفیت شرکت با استفاده از پتانسیل های موجود از طریق ایجاد یک واحد تولیدی جدید به عنوان برنامه بلندمدت توسعه می باشد.