افزایش سود نماد «فملی» در بورس

شرکت ملی مس برای نماد «فملی» در بورس پیش‌بینی جدید داد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  نماد فملی در گزارش جدیدی سود هر سهم خود را به  ۱۱۹۷ ریال افزایش داد.

براساس این گزارش، این سود نسبت به سود اعلامی قبلی، ۱۹ درصد افزایش یافته  است.