افزایش تولید پی‌وی‌سی در پتروشیمی آبادان

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی آبادان گفت: پس از وارد مدار شدن واحد آسیب‌دیده ۶۰۰ پتروشیمی آبادان تولید این شرکت پس از ۲ ماه آزمایشی به تولید ۴۲۰۰ تن تولید در ماه رسید.

به گزارش” آوای صنعت ”، سیدمحسن علوی مدیرعامل مجتمع پتروشیمی آبادان گفت: واحد ششصد پتروشیمی آبادان که به دلیل آتش سوزی سال ۹۷ متوقف و از مدار خارج شده بود با همت و کار جهادی کارکنان از اواخر خرداد ماه امسال مجدد در مسیر تولید قرار گرفت.

او ظرفیت کنونی تولید در مجتمع‌ پتروشیمی آبادان را صدو هشتاد هزار تن برابر شصت درصد ظرفیت اسمی اعلام کرد افزود: پس از راه‌اندازی مجدد واحد ششصد تولید پی‌وی‌سی به صورت آزمایشی در دو ماه به دو هزار و صدو پنجاه و چهار تن رسید که این ظرفیت در ماه‌های بعدی به حداکثر تولید رسید.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی آبادان گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده میزان تولیدی پی‌وی‌سی در مهرماه امسال در پتروشیمی آبادان ماهانه چهارهزار و دویست تن رسید که با این روند میزان تولید تا پایان سال در این پتروشیمی به سی و پنج هزار تن خواهد رسید.

علوی بیان کرد: با توجه به مرغوبیت پی‌وی‌سی تولید در آبادان و ارزآوری خوب آن این ظرفیت وجود دارد که محصول تولیدی به خارج کشور صادر شود.

او گفت: مجتمع پتروشیمی آبادان علاوه بر تامین نیاز کشور به فرآورده های پتروشیمی بخشی از آن را به بازارهای هدف خارجی صادر می‌کند و این مجتمع با آمادگی کامل در حال تولید و بر اساس شرایط فرآیندی و به صورت مرحله‌ای در حال افزایش ظرفیت تولید است.