افزایش تولید جهانی آلومینیوم در ماه آگوست

تولید جهانی آلومینیوم اولیه در ماه آگوست سال جاری ۵.۶۹۹ میلیون تن گزارش شده که نسبت به تولید ماه آگوست سال گذشته ۱۷۴ هزار تن افزایش داشته است. تولید جهانی آلومینیوم در ماه آگوست سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۵.۵۲۵ میلیون تن معادل تولید روزانه ۱۷۸.۲ هزار تن، اعلام شده بود.

به گزارش” آوای صنعت ”، علیرغم افزایش سالانه تولید آلومینیوم اولیه در ماه آگوست، تولید ماهانه این فلز با کاهش روبرو شد به‌طوری‌که در ماه آگوست سال جاری تولید ماهانه آلومینیوم (نسبت به جولای) ۳۴ هزار تن کاهش داشته است.

تولید روزانه آلومینیوم اولیه در ماه آگوست سال جاری ۱۸۳.۸ هزار تن و در ماه جولای ۱۸۴.۹ هزار تن گزارش شده است.

تولید جهانی آلومینیوم در ماه آگوست سال جاری به قرار ذیل است:

ارقام به هزار تن است. ایران در میان تولیدکنندگان آسیایی قرار دارد.