افزایش تولید٦/٥درصدی برق نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام کرد: میزان تولید خالص برق در این نیروگاه در سال ۹۹ بیش از سه میلیون مگاوات ساعت بوده و در مقایسه با سال ۹۸ که حدود دو میلیون و هشتصد هزار مگاوات ساعت بوده، از رشد ٦/٥درصدی برخوردار شده است.

به گزارش” آوای صنعت ”، مهندس شیرانی، مدیر نیروگاه چادرملو با بیان این خبر افزود: مصرف آب به ازای هر کیلو وات ساعت تولید نیروگاه یک صدم لیتر بوده و متوسط ۱ لیتر بر ثانیه مصرف داشته و مصرف سوخت به ازای هر کیلو وات ساعت٢دهم مترمکعب گاز بوده است.

به گفته وی، نیروگاه چادرملو از منظر شاخص نرخ قابلیت تولید رتبه سوم و از منظر شاخص نرخ قابلیت تولید در دوره پبک تابستانه، رتبه اول را در بین نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور به دست آورده است.
  چادرملو

منبع:چادرملو