افزایش تعرفه گاز صنایع فلزی، فقط شامل شرکت های فولادی است

طبق اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش تعرفه گاز صنایع فلزی ، فقط شامل شرکت های فولادی بوده و سایر صنایع وابسته را در بر نمی گیرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، در جریان آخرین جلسه کارگروه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ، افزایش تعرفه گاز صنایع فلزی بر اساس بند ط تبصره یک قانون بودجه سال جاری ، بررسی و مقرر شد موضوع پس از دریافت استعلام از مجلس، دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، تصمیم گیری شود.

براساس این گزارش، محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو با اشاره به سابقه این موضوع،گفت: ۲۳شهریور ۹۹ جلسه ای در ارتباط با تعرفه گاز برگزار و مصوبه سال ۹۷ هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه گاز شرکت های فولادی از ۱۳۳ به ۲۶۰ تومان بررسی شد. در این مورد اختلاف نظر بر روی تفسیر مصوبه هیات وزیران بود و اینکه آیا مصوبه فقط بر روی تولیدکنندگان فولاد تاکید دارد یا سایر صنایع وابسته به فولاد را هم شامل می شود؟

وی ادامه داد: بنابر اعلام معاونت حقوقی ، مصوبه هیات وزیران فقط تولیدکنندگان فولاد را دربر می گیرد و شامل سایر صنایع وابسته نمی شود. درسال جاری هم قاعده عوض و در قانون بودجه به شکل دیگری تعرفه گاز مصرفی تعیین شد. بر این اساس عدد ثابتی لحاظ نشده و درباره صنایع مختلف، تعرفه های متفاوتی دیده شده است. بدین ترتیب مبلغ گاز مصرفی برخی صنایع تا ۷۰۰ درصد افزایش یافته و موجب برخی اعتراض ها شده است.