افزایش٨/٦درصدی تولید برق نیروگاه چادرملو در٣ماه سال١٤٠٠

خالص تولید برق محقق شده در سه ماهه اول سال 1400 در نیروگاه 825693 مگاوات ساعت بوده است، در حالیکه خالص پیش بینی تولید برق در سه ماهه اول1400، 668900 مگاوات ساعت بود که نسبت به پیش بینی تولید 23% افزایش تولید محقق شده را نشان می دهد . این در حالی بود که در خرداد ماه 1400 بمدت 12 روز در واحد 1 گازی، تعمیرات سنگین تنظیم میکسینگ چمبرهای واحد بعلت شروع دفرمگی ناخواسته آنها انجام گرفت.

به گزارش” آوای صنعت ”، مقدار تولید انجام شده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال 1399 هم به مقدار٨/٦درصد افزایش داشت.

همچنین مصرف سوخت گازوئیل در سه ماهه اول سال 1400 به درخواست واحد دیسپاچینگ ملی برق و گاز، افزایش چشمگیری داشته است (5.529.000 لیتر) که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1399 رشد 368 برابری را نشان می دهد و در 5 سال گذشته هم بی سابقه بوده است.

شایان ذکر است آموزش پرسنل نفر ساعت o&m نیروگاه در سه ماهه اول امسال 540 نفر ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سه ماهه اول سال 1399 (52 نفر ساعت) رشد١٠/٤برابری را داشته است.