مديرعامل بانك صنعت و معدن :
افزايش ارزش افزوده و اشتغال پايدار با تكميل زنجيره ارزش در صنايع كشور

دكتر حسين مهري عنوان داشت: تكميل زنجيره ارزش محصولات مي تواند زمينه ساز ايجاد اشتغال پايدار در كشور و ايجاد ارزش افزوده مناسب باشد و از خروج ارز از كشور جلوگيري كند.

به گزارش ” آوای صنعت ”، دكتر مهري مديرعامل اين بانك كه به اتفاق هيأت همراه امروز چهارشنبه بيستم آذرماه به استان كرمان سفر كرده است در مراسم آغاز عمليات اجرايي مجتمع روکش لاستيك آريا، ضمن بيان اين مطلب گفت: ميزان سرمايه گذاري در اين طرح بالغ بر 1000 ميليارد ريال است كه با بهره برداري از آن براي بيش از 200 نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي شود.

مديرعامل بانك صنعت و معدن از ايجاد واحدهاي توليدي مانند مجتمع روکش لاستيك آريا كه در حفظ محيط زيست مؤثر هستند، ابراز خرسندي كرده و اظهار داشت: با بهره برداري از تكنولوژي به كار رفته در محصول اين شركت، چرخه عمر محصول لاستيك مورد نياز صنايع سنگين افزايش مي يابد و كشور از واردات بي رويه محصول ياد شده بي نياز مي شود.

وي با تأكيد بر حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در شرايط كنوني اقتصاد كشور بيان داشت: از ابتداي دولت تدبير و اميد تاكنون 91 هزار ميليارد ريال در قالب تسهيلات ارزي و ريالي به صنايع اين استان پرداخت شده است.

دكتر مهري تصريح كرد: در مدت زمان ياد شده 44 طرح در اين استان توسط بانك صنعت و معدن تأمين مالي شده است ، از اين ميان 37 طرح به بهره برداري رسيده و 7 طرح نيز در حال احداث مي باشد كه در مجموع اين 44 طرح براي بيش از 2000 نفر اشتغالزايي به همراه خواهد داشت.

وي خاطرنشان كرد: اين استان ظرفيت بالايي در زمينه توسعه معادن و ايجاد صنايع معدني دارد به گونه اي كه از آن به عنوان بهشت معادن ايران ياد مي شود و بانك صنعت و معدن براي مشاركت در طرح هاي معدني كه داراي توجيه اقتصادي و فني لازم باشند، اعلام آمادگي مي نمايد.

مديرعامل اين بانك تأكيد كرد: شرط نخست اين بانك براي همكاري با سرمايه گذاران بخش خصوصي تأييد اهليت و صلاحيت آنان توسط كارشناسان بانك و مراجع ذيصلاح است.

منبع:بانك صنعت و معدن