اطلاعیه سامانه جامع تامین کنندکان

به منظور فراهم کردن فرصت برابر برای تامین کنندگان و افزایش سرعت انجام کار، سامانه جامع تامین کنندگان راه اندازی گردید.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت در استعلام/مناقصه های شرکت ذوب آهن اصفهان صرفا از این سامانه امکان پذیر می باشد.

ورود به سامانه : در سایت شرکت سهامی ذوب آهن (www.esfahansteel.ir)، در بخش تامین کنندگان، سامانه جامع تامین کنندگان ان انتخاب نمایید. ورود به این سامانه برای تامین کنندگان دارای کد فراهم می باشد.

نام کاربری: کد تامین کننده

رمز عبور برای افراد حقیقی (اشخاص و فروشگاه ها): شماره ملی

رمز عبور برای افراد حقوقی : شناسه ملی

 مشاهده استعلام ها و مناقصات : پس از ورود به سامانه امکان دسترسی به استعلام ها و مناقصات شرکت با ابزارهای جستجو پیش بینی شده وجود دارد.

 پاسخ به استعلام ها و مناقصات : تامین کنندگان که قبلاً در سیستم تامین کنندگان ارزیابی شده اند و دارای کد تامین کننده می باشند می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد شامل فنی و بازرگانی اقدام نمایند. پاسخ به استعلام ها و مناقصات شرکت صرفا از این درگاه امکان پذیر است. فایل راهنما و فیلم آموزشی جهت درج پاسخ در سامانه وجود دارد.

در صورت بروز هرگونه اشکال درخصوص ورود به سامانه با شماره 3632-5257-031 تماس حاصل نمایید.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

حوزه معاونت خرید