استقبال شهروندان از طرح واکسیناسیون شهید حاج قاسم سلیمانی

مراکز تجمیعی واکسیناسیون حوزه بسیج شهید بقایی فولاد خوزستان (طرح شهید حاج قاسم سلیمانی) با استقبال شهروندان همراه بود.

به گزارش” آوای صنعت ”، در واکسیناسیون عمومی مراکز تجمیعی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی که در مناطق کوی علامه (مرکز شهید حاج علی هاشمی)، کوی زیتون‌ کارمندی (مرکز حضرت سیدالشهدا) و کوی اباذر (مرکز شهید معماری) که به همت حوزه بسیج کارگری شهید بقایی شرکت فولاد خوزستان راه‌اندازی شدند، از ابتدای شروع به فعالیت تا به امروز ۱۳۵۵۱ شهروند واکسینه شدند.

 چهارمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون (سردار دل ها) نیز در منطقه کوی باهنر از ۲۶ شهریورماه افتتاح و پذیرای شهروندان واجد شرایط واکسن است.

گفتنی است، فعالیت مرکز واکسیناسیون شرکت فولاد خوزستان و مراکز تجمیعی حوزه شهید بقایی تا پایان واکسیناسیون عمومی ادامه دارد.