استفاده از ظرفیت معادن در توسعه زیربنایی آذربایجان شرقی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان این که بهره مندی از حقوق دولتی مرتبط با معادن در مسیر بهسازی و ایجاد راه های روستایی مجاور معادن ادامه دارد، اظهار کرد: طی روزهای گذشته عملیات اجرایی بهسازی مسیرهای روستایی در شهرستان های سراب و باب به ارزش 120 میلیارد ریال به اتمام رسید.

به گزارش” آوای صنعت ”،  حبیب امین زاده اضافه کرد: در این ارتباط جاده دسترسی دو روستا در شهرستان سراب به طول 5.5 کیلومتر و مسیر سه روستا در شهرستان بناب به طول 7.5 کیلومتر بهسازی و تعمیر شد.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات مشارکتی سازمان صمت و اجرای طرح های عمرانی از محل یک درصد اعتبارات حقوق دولتی، اظهار کرد: تردد خودروهای سنگین معدنکاران از مسیرهای در مسیرهای روستایی با عمر بیش از ۲۰ سال، باعث تخریب این مسیرها می شود که سازمان صمت بر اساس وظیفه ذاتی خود اضافه کرد از محل حقوق دولتی پرداختی از سوی معادن اقدام به بهسازی آنها می نماید.

امین زاده ابراز امیدواری کرد بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و در صورت تخصیص به موقع اعتبارات پیش بینی شده، عملیات اجرایی، تعمیر و بهسازی مسیرهای روستایی استان به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال انجام شود.