سالانه رقم می خورد؛
استخراج مواد معدنی درچهارمحال وبختیاری به 5 میلیون تن رسید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از پنج میلیون مواد معدنی سالانه در چهارمحال و بختیاری استخراج می شود.

به گزارش” آوای صنعت ”، سجاد رستمی با اشاره به اینکه بیش از پنج میلیون مواد معدنی سالانه در چهارمحال و بختیاری استخراج می شود، اظهار داشت: این میزان مواد معدنی از ۱۰۰ معدن در چهارمحال و بختیاری استخراج می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه معادن برای بیش از یک هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: بوکسیت، مواد اولیه سیمان، سنگ آهک، نمک، خاک نسوز، سیلیس و سنگ های تزئینی از مهمترین مواد معدنی هستند که از معادن این استان استخراج می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: شناسایی محدوده های جدید معدنی در این استان در دستور کار است که این امر نقش مهمی در توسعه چهارمحال و بختیاری دارد.

منبع:مهر