استخدام ۳۰۰ بازرس در دستور کار وزارت کار

مطابق استانداردهای جهانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر باید یک بازرس کار وجود داشته باشد ولی ما به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک بازرس کار داریم که بر این اساس معاون وزیر کار از جذب و استخدام ۳۰۰ بازرس کار خبر داده است.

به گزارش” آوای صنعت ”، بی تردید نقش بازرسان کار در لزوم توجه به اجرای قوانین کار در محیط های کارگری و پیشگیری از وقوع حوادث حیاتی و ضروری است. امروز بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آئین‌نامه‌های قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می رود که در کاهش هزینه های اضافی ناشی از حوادث موثر است.

بازرسان کار درا واقع با نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ضوابط حفاظت فنی و ایمنی در حفظ و صیانت از جان نیروهای کار، ارتقای کیفیت تولید و بهره وری، امنیت شغلی و ایجاد انگیزه در کارفرمایان اثرگذارند. هرچه نظارت از کارگاه ها و محیط های کارگری کامل تر و دقیق تر و به روزتر باشد، موجب کاهش حوادث ناشی از کار خواهد شد.

در حالی که افزایش بازرسی‌ از مجموعه ها و محیط‌های کار در بحث پیشگیری از وقوع حوادث کار ضرورت دارد، متاسفانه با کمبود تعداد بازرسان کار در کشور مواجه هستیم به نحوی که طبق نظر کارشناسان، به دلیل کم بودن بازرسان کار، بازدید و بازرسی از کارگاهها به ندرت و بعضا هر شش ماه یکبار صورت می پذیرد.

کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تقویت حوزه بازرسی کار تاکید کرده و معتقدند باید از ظرفیت تشکلهای کارگری در امر نظارت و بازرسی از کارگاهها استفاده و آموزش نیروهای کار در محیط های کاری به انجمن ها و تشکلها واگذار شود.

 بر اساس گزارشها، طبق استانداردهای جهانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر وجود یک بازرس کار نیاز است اما در کشور ما به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک بازرس کار وجود دارد.

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به نقش موثر بازرسان کار در دوران کرونا می گوید: بازرسان کار با حضور مستمر خود در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، حوزه آموزش، تأمین وسایل حفاظت فردی، فاصله گذاری های اجتماعی و نظارت در صف مقدم خدمت قرار دارند.

او می افزاید: در حوزه بازرسی کار، تکمیل پست های خالی و توانمند سازی نیروی انسانی به لحاظ آموزش و ابزار کار مورد توجه قرار گرفته و جایگاه کشور از نظر سلامت نیروی کار طبق نظر سازمان  ILO ، در جایگاه مثبتی قرار دارد اما با این وجود در این حوزه به تغییر و تحول نیازمندیم.

مقدمات جذب و استخدام ۳۰۰ بازرس در دستور کار وزارت کار

آنطور که شاکرمی گفته طبق استانداردهای جهانی برای هر ۱۰ هزار کارگر وجود یک بازرس کار نیاز است که در این راستا مقدمات جذب و استخدام ۳۰۰ بازرس در دستور کار وزارت کار قرار گرفته است.

به گفته معاون روابط کار وزیر کار، امروز در کشور ۲۰ هزار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در راستای صیانت از نیروی کار تشکیل شده که افزایش تعداد بازرسان کار، حلقه نظارتی بر اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را تکمیل خواهد کرد.

در بازرسی های انجام گرفته از کارگاههای مشمول قانون کار طی سال گذشته، تعداد آسیبهای شغلی ۹۲۹۵ مورد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۷ درصد کاهش داشته است.

در حوزه صیانت و بازرسی اگر چه تلاش شده با وجود کمبود تعداد بازرسان کار از میزان حوادث کار و آسیب های شغلی کاسته شود اما جایگاه ایران نسبت به سایر کشورها همچنان مطلوب و ایده آل نیست چرا که نسبت به هر ۱۰ هزار کارگر باید یک بازرس کار وجود داشته باشد اما در سطح کشور این نسبت براساس هر ۱۵ هزار کارگر است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

  به موجب تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار نیز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

منبع: ایسنا