شرکت سنگ آهن گهرزمین
از کارگران گهرزمین تجلیل شد

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر؛ از کارگران شرکت سنگ آهن گهرزمین تجلیل به عمل آمد.

به گزارش” آوای صنعت ”، به مناسبت روز جهانی کارو کارگر با حضور دکتر محمدرضا خضری پور معاون اداری و پشتیبانی، مهندس سید شجاع الدین گلسرخی مدیر مجتمع، مهندس محسن نجف آبادی معاون بهره برداری و به اتفاق جمعی از مدیران گهرزمین، به بازدید از قسمتهای مختلف سایت این شرکت پرداختند و با اهدا گل به تعدادی از کارگران زحمتکش گهرزمین این روز را به آنها تبریک گفتند.