ارسال کمک‌های ذوب‌آهن اصفهان به سی‌سخت

اولین محموله کمک های ذوب‌آهن اصفهان طی مراسمی با حضور مسئولین این شرکت از مقابل بنای یادمان شهدای گمنام ، شامل ۸۰۰ تخته پتو و ۵۰ عدد وسیله گرمایشی جهت مردم آسیب دیده در زلزله در شهر سی سخت سوم اسفند ماه ارسال شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب‌آهن اصفهان در این خصوص گفت : این مجتمع عظیم صنعتی که در مسئولیت های اجتماعی همواره پیش قدم است وظیفه خود دانست که همراه با هدلینگ شستا ، کمک های لازم را برای این عزیزان فراهم کنید .