ادامه رکوردزنی فولاد هرمزگان در احیای مستقیم

فولاد هرمزگان اعلام کرد در ادامه رکوردزنی‌های مستمر این واحد بزرگ تولیدی، بار دیگر و تنها به فاصله 7 روز از رکورد قبلی بازهم رکورد دیگری در واحد احیای مستقیم زده شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، فولاد هرمزگان با اعلام تداوم نوار رکورد زنی‌های مستمر در واحد احیای مستقیم، بار دیگر رکورد تولید این واحد که 6 روز قبل شکسته شده بود، بهبود دوباره‌ای یافت.

پس از رکوردهای متوالی فولاد هرمزگان در تولید ماهیانه تختال، تعداد ذوب های ریخته گری شده، تعداد ذوب های تخلیه شده و … ، اکنون نویت احیا مستقیم است که خود را به قافله برساند و با رکوردهای جدید خودنمایی کند.

 پس از رکورد‌ تولید روزانه ۱۶ بهمن ماه در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان ، اکنون پس از گذشت تنها ۷ روز بار دیگر رکورد تولید روزانه در واحد احیا مستقیم ‌شکسته شد و صنعتگران فولاد هرمزگان در این واحد توانستند با تولید ۵۷۴۱ تن در یک روز، رکورد جدیدی در تولید روزانه آهن اسفنجی این کارخانه ثبت کنند.

فولاد هرمزگان با ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون تن فولاد در سال از جمله بزرگ‌ترین واحدهای تولید جنوب کشور بشمار می‌رود.