ادامه رکودشکنی‌های شاخص بورس

شاخص بورس روز جاری با رشد ۱۲۷۲ واحدی در پایان معاملات به ۳۴۴ هزار و ۵۶۴ واحد رسید تا یک رکورد دیگر به ثبت برساند.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با افزایش مواجه شدند.

افزایش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۲۷۲ واحد رشد معادل ۰.۳۷ درصد به ۳۴۴ هزار و ۵۶۴ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی – ارزشی» با ۳۴۰ واحد افزایش معادل ۰.۳۷ درصد به ۹۲ هزار و ۲۹۱ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۶۴۵ واحد رشد معادل ۰.۶۰ درصد به ۱۰۷ هزار و ۸۲۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۴۳۱ واحد افزایش، معادل ۰.۶۰ درصد به ۷۲ هزار و ۵۲ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۹۷۵ واحد رشد، معادل ۰.۴۹ درصد به ۴۰۷ هزار و ۵۲۶ واحد، شاخص بازار اول با ۴۳۵ واحد افزایش معادل ۰.۱۸ درصد به ۲۴۶ هزار ۸۹۴ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۷۹۰ واحد رشد معادل ۰.۶۷ درصد، به ۷۱۶ هزار و ۶۲۱ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۴ نماد « فولاد با ۳۹۹ واحد، پارس با ۳۹۵ واحد، فملی با ۲۶۳ واحد و فارس با ۱۶۷ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «کاشی و سرامیک با ۳۴۳ واحد صعود معادل ۲.۶۷ درصد به ۱۳ هزار و ۲۰۲ واحد، ذغال سنگ با ۳۰۲ واحد افزایش معادل ۲.۴۵ درصد به ۱۲ هزار ۶۶۱ واحد، سیمان ۵۸ واحد رشد معادل ۳.۱۵۰ درصد به ۳ هزار و ۱۵۰ واحد، محصولات چرمی (۲۴۰) واحد افت معادل (۱.۸۶) درصد به ۱۲ هزار و ۷۰۱ واحد، فنی مهندسی با (۶۴) واحد کاهش، معادل (۲.۰۸) درصد به ۳ هزار و ۳۰ واحد، سایر معادن با (۳۱۳۲) واحد ریزش معادل (۳.۴۰) درصد به ۸۸ هزار و ۸۹۰ واحد، منسوجات با (۱۸۶) افت معادل (۳.۵۹) درصد به ۵ هزار و ۳ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «خفنر، خمحور، خچرخش، سنیر، سفانو، خشرق و سدور» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ساربیل، غالبر، فجر، نمرینو، غگرجی، تکشا و پکویر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۴۶۵ هزار نوبت معاملاتی، ۵ میلیارد و ۳ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۰ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان در بورس معامله شد.