ابلاغ دستورعمل جیره نقدی کارگران نفتی

جیره نقدی ماهانه کارگران رسمی صنعت نفت با ابلاغ دستورعملی ازسوی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی تعیین شد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  در این دستورعمل، مبلغ جیره نقدی ماهانه کارگران رسمی نفت در سال ۹۹ تعیین شده است.