آگهي شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان مرد و زن به صورت قرادادی مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.

به گزارش آوای صنعت ، افرادی که متقاضی حضور در آزمون می‌باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهش‌ماه۱۴۰۰ پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده در وبسایت شرکت به آدرس geg.ir در جریان استخدام قرار بگیرید.

دانلود فراخوان

دانلود کتابچه معرفی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

لینک ثبت نام: http://azmoon.geg.ir

منبع: شرکت گل‌گهر