آمادگی شرکت نفت و گاز شرق برای تامین سوخت زمستانی

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق از آمادگی این شرکت برای تولید، تزریق گاز و تامین گاز ۶ استان شرق و شمال کشور در فصل سرد سال خبر داد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، سید ابوالحسن محمدی در نشست مشترک با مدیران شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد در منطقه عملیاتی خانگیران، با اعلام تعامل ۲ شرکت، خواستار همکاری بیشتر در زمینه های فنی، HSE، مسائل حفاظتی- امنیتی و ارتباطی شد.

وی با تاکید بر هماهنگی بیشتر در رابطه با کمیته بحران بین شرکت نفت و گاز شرق و پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، اظهار کرد: یکی از مسائل دارای اهمیت و نیازمند برنامه ریزی و پیش بینی های قبلی کمیته بحران است که باید بین  ۲ شرکت هماهنگی بیشتر انجام شود تا در مواقع حساس بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

محمدی افزود : اجرای موفق تعمیرات اساسی در زمان مقرر و قرار گرفتن ۲ حلقه چاه جدید در مدار تولید، باعث اطمینان استمرار تولید در فصل زمستان است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد نیز اظهار کرد: خوشبختانه تعامل خوبی در بخش های مختلف بین ما و شرکت نفت و گاز شرق به ویژه در حوزه مسئولیت های اجتماعی، حفظ و صیانت از منابع انسانی، تاسیسات و تولید پایدار وجود دارد.

سید مجید منبتی با اشاره به موقعیت خاص منطقه خانگیران و دوری از دیگر مناطق گازی، تصریح کرد: افزون بر استمرار تولید، با توجه به شرایط خاص این منطقه مسائل HSE و حفاظتی دارای اهمیت فراوان و نیازمند توجه ویژه است.

بر اساس این گزارش، گاز تولیدی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق پس از تصفیه در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد به استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران ( پس از تامین خوراك پتروشیمی خراسان و سوخت نیروگاه نكا ) و بخشی از استان سمنان ارسال می شود.

منبع:شرکت نفت مناطق مرکزی