آغاز به‌کار کمیته بازرسی دستورالعمل‌های کاربردی در تاسیسات مناطق نفت‌خیز جنوب

کمیته بازرسی جاری‌سازی دستورالعمل‌های کاربردی در تاسیسات و خطوط لوله با هدف بررسی، اصلاح، یکسان‌سازی و روزآمد شدن در حوزه عملیاتی شرکت‌های بهره‌بردار تابع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب آغاز به‌کار کرد.

به گزارش ” آوای صنعت ”، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: اجرای دقیق دستورالعمل‌های پیشگیرانه افزون بر زیست بوم پیرامونی، ضامن سلامت سرمایه‌های انسانی و تجهیزاتی سازمان می‌شود.

احمد محمدی افزود: بررسی و ارزیابی دستورالعمل‌ها که شامل نگهداری، راه‌اندازی، ایمنی و دیگر اقدام‌های فنی و عملیاتی است، به کمیته بازرسی جاری‌سازی دستورالعمل‌های کاربردی در تاسیسات و خطوط لوله سپرده شده است و در گام نخست ۱۷ واحد عملیاتی در حوزه مجتمع‌های صنعتی شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز کارون و مارون بازدید شدند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر توجه ویژه شرکت‌ های بهره‌بردار به دستورالعمل‌های نگهداری از تجهیزات، تاسیسات و ماشین‌آلات در هنگام توقف از کار تاکید و تصریح کرد: این دستورالعمل‌ها روزآمد و تکمیل شده است و انتظار می‌رود مورد توجه واحدهای مربوطه قرار گیرد.

محمدی تصریح کرد: شرکت‌های بهره‌بردار تابع مناطق نفت‌خیز جنوب در زمینه صیانت از منابع انسانی، تولید و تاسیسات فرآیندی موفق بوده‌اند، اما این کمیته به‌منظور یافتن نواقص احتمالی به دلیل پیشرفت‌های فناوری، تنوع و جدید شدن برخی رویه‌های عملیاتی و حتی شرایط اقلیمی تشکیل شده است و با همکاری شرکت‌های تابع تکمیل و روزآمد خواهد شد.

منبع:شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب