آخرین وضعیت کارگران محبوس شده در معدن ذغال سنگ

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور درباره آخرین وضعیت کارگران محبوس شده در معدن ذغال سنگ گفت: از ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه ۱۱ اردیبهشت دو کارگر در تونل شماره ۴۲ معادن ذغال سنگ البرز شرقی محبوس شدند.

به گزارش آوای صنعت ، وی ادامه داد: اگرچه تونل های فرعی برای رسیدن به تونل ۴۲ حفر شده و امیدواریم هرچه سریعتر به این دو کارگر دسترسی پیدا کنیم.

سخنگوی اورژانس کشور با بیان اینکه ۶۰ ساعت از شروع عملیات می گذرد، ادامه داد: هنوز موفق نشده ایم این دو کارگر را از معدن خارج کنیم.

خالدی خاطرنشان کرد: یک تیم اورژانس در محل مستقر شده است همچنین بالگرد اورژانس سمنان در حالت آماده باش این و در صورت خروج این دو معدن به محل حادثه اعزام و این افراد را به دانشگاه علوم پزشکی منتقل خواهد کرد.