آخرین آمار کرونا در جهان ۲۴ فروردین

کرونایی‌های جهان 137 میلیون و 258 هزار و 130 تن شدند. از این تعداد تا صبح سه شنبه بیش از 2 میلیون و 958 هزار و 806 تن فوت و 110 میلیون و 437 هزار و 122 تن بهبود پیدا کرده‌اند. همچنین از مجموع 23 میلیون و 862 هزار و 202 کیس فعال، حال 103 هزار و 903 تن وخیم گزارش شده است.