آخرین آمار کرونا در جهان ۱۴ اسفند

کرونایی‌های جهان 115 میلیون و 768 هزار و 981 تن شدند.از این تعداد تا صبح پنجشنبه چهارم مارس 2021 بیش از 2 میلیون و 571 هزار و 794 تن فوت و 91 میلیون و 469 هزار و 174 تن بهبود پیدا کرده‌اند.همچنین از مجموع 21 میلیون و 728 هزار و 13 کیس فعال، حال 90 هزار و 62 تن وخیم گزارش شده است.