آتش سوزی واگن های فرسوده در ایستگاه راه آهن رود شور مهار شد

روابط عمومی راه آهن در اطلاعیه ای اعلام کرد: آتش سوزی واگن های فرسوده و ضایعاتی غیرقابل سیر در محل دپو ضایعات ایستگاه راه آهن رود شور مهار شد و علت آتش سوزی توسط کارشناسان راه آهن در دست بررسی است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، شایان ذکراست، واگنهای مذکور فرسوده و ضایعاتی متعلق به شرکت های حمل ونقل ریلی مسافری بخش خصوصی بوده است.

منبع: راه‌آهن ایران