ارائه لیست کاندیداهای زنان توانمند با عنوان انقلاب زنان تهران، آغاز یک اتفاق شگفت در سپهر سیاست ایران است

ارائه لیست کاندیداهای زنان توانمند با عنوان انقلاب زنان تهران، آغاز یک اتفاق شگفت در سپهر سیاست ایران است به

بیشتر بخوانید

با حضور مهندس رزاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول ؛
از اتوسرویس کاران برتر و همکار با واحد فروش و توزیع مویرگی محصولات ایرانول در استان قم تقدیر شد

همایش تقدیر از اتوسرویس کاران برتر و همکار با واحد فروش و توزیع مویرگی محصولات شرکت نفت  ایرانول در استان

بیشتر بخوانید